Báo cáo hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2009 và năm 2010

25/11/2009


 
 

            Ban thường trực xin báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2010 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày 19 tháng 10 năm 2009.
I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TỪ KỲ HỌP THỨ NĂM ĐẾN KỲ HỌP THỨ SÁU
1. Công tác tổ chức:
- Phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội, có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhân ngày phụ nữViệt Nam (20/10/2009).
2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép giới
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo nữ đại biểu Quốc hội về việc “Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép giới trong một số dự án luật” tại Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình trong 2 ngày 6-7/6/2009.
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao kỹ năng giám sát và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới” tại Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày 10-11/9/2009.
- Tham gia với Ủy ban về các vấn đề xã hội trong hoạt động tham vấn công chúng về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động đối với lao động nữ tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công tác tuyên truyền, truyền thông
Chỉ đạo Vụ các vấn đề xã hội phối hợp với Trung tâm Tin học của Văn phòng Quốc hội xây dựng trang thông tin điện tử của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trong trang thông tin điện tử của Quốc hội (Địa chỉ : www.na.gov.vn/htx/nnsvn, sẽ sử dụng địa chỉ này đến 31/12/2009). Lễ khai trương trang thông tin điện tử của Nhóm được tổ chức tại Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình vào ngày 6/6/2009 (trong thời gian tổ chức Hội thảo “Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép giới trong một số dự án luật”). Xây dựng phiên bản 2.
4. Công tác xã hội
- Thăm và tặng quà 30 bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp ngày thương binh – liệt sỹ tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.
5. Công tác đối ngoại
- Chủ tịch Nhóm đã giới thiệu cử 01 thành viên Nhóm[1] tham dự Hội nghị về bạo lực gia đình tại Thái Lan (5-6/9/2009) do Diễn đàn các nghị sĩ châu Á về dân số và phát triển (AFPPD) tổ chức.
II- DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG ĐẾN CUỐI NĂM 2009 VÀ NĂM 2010
1. Công tác tổ chức:
- Tiếp tục đề xuất việc hướng đến hình thành một dòng ngân sách riêng cho hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ (bao gồm cả hoạt động đối ngoại) trong Ngân sách của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ năm 2010[[2]].
- Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, mỗi năm ít nhất 2 cuộc họp bàn triển khai công tác (trong thời gian kỳ họp Quốc hội). Huy động tối đa sự tham gia của các thành viên Nhóm đối với hoạt động chung của Nhóm.
- Huy động các nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động Nhóm và công tác xã hội.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Ban thường trực Nhóm và lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ.
- Tăng cường hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ theo khu vực giữa hai kỳ họp Quốc hội.
2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép giới
- Phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Giới và một số chính sách, pháp luật về xã hội” tại Quảng Ninh trong 2 ngày 31/10-01/11/2009.
- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức Hội thảo “Giới và biến đổi khí hậu ở Việt Nam” tại Hà Nội, vào ngày 16/11/2009.
- Phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức Tọa đàm “CEDAW và pháp luật về bình đẳng giới” tại Hà Nội, vào ngày 24/11/2009.
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức Hội thảo nâng cao kỹ năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
- Tổ chức các hội thảo về vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong 65 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam.
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức Hội thảo “Giới và pháp luật lao động và hoạt động tham vấn về việc sửa đổi, bổ sung chương X Bộ luật lao động.
- Phối hợp tổ chức các Hội thảo về giới, lồng ghép giới trong một số dự án luật.
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trong các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.
3. Công tác tuyên truyền, truyền thông
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
- Cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam. Hoàn thiện phiên bản 2 của trang thông tin điện tử (địa chỉ mới : www.na.gov.vn/NNSVN, dự kiến sẽ sử dụng chính thức từ 01/01/2010). Mở thêm tin mục “Diễn đàn” trong trang tin điện tử. Phát triển trang tiếng Anh.
- Phối hợp xuất bản ấn phẩm về nữ đại biểu nhân dịp 65 năm Quốc hội Việt Nam.
4. Công tác xã hội
- Thăm các đối tượng chính sách nhân ngày 27 tháng 7 năm 2010.
- Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khám sức khỏe phụ nữ cho các nữ đại biểu Quốc hội (trong thời gian kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII, tháng 10-11/2009).
5. Hoạt động đối ngoại
- Phối hợp Uỷ ban đối ngoại, Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức Hội thảo “Vấn đề lồng ghép giới trong hoạt động của Quốc hội và vai trò của các nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA)” tại Đà Nẵng trong 2 ngày 30/11-01/12/2009 về chủ đề “Lồng ghép giới trong hoạt động của Quốc hội”.
- Phối hợp Uỷ ban về các vấn đề xã hội tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Nhóm nữ nghị sĩ trong khu vực vào tháng 12 năm 2009 về vai trò của các nhóm nữ nghị sĩ trong xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình ; 01 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của các Nhóm nữ nghị sĩ về việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2010.
- Tiếp các đoàn nghị sĩ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động về bình đẳng giới khi được yêu cầu.
- Cử thành viên Nhóm tham gia diễn đàn quốc tế về vấn đề giới, bình đẳng giới hoặc về hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ.

[1] Đại biểu Võ Thị Dễ, tỉnh Long An.
[2] Đã đề xuất từ năm 2008 cho ngân sách 2009.
 

(Vụ Các vấn đề xã hội)