Danh sách Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam khóa XV

05/10/2022

Các Chủ tịch và Phó Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sỹ Việt Nam khóa XV theo Nghị quyết số 405/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh sách Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

18/08/2009

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (theo Nghị quyết số 620/2008/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 15 tháng 5 năm 2008 về việc thành lập nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam).

Các tin đã đưa: