Hội thảo Công ước CEDAW và pháp luật về hôn nhân, gia đình

23/08/2013

Ngày 22.8, tại Quảng Ninh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Nhóm Nữ ĐBQH đã phối hợp tổ chức Hội thảo Công ước CEDAW và pháp luật về hôn nhân và gia đình với sự tham gia của các ĐBQH, đại biểu HĐND một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Ngày 22.8, tại Quảng Ninh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Nhóm Nữ ĐBQH đã phối hợp tổ chức Hội thảo Công ước CEDAW và pháp luật về hôn nhân và gia đình với sự tham gia của các ĐBQH, đại biểu HĐND một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc


Công ước CEDAW là Công ước Xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 18.12.1979. Việt Nam ký Công ước này ngày 29.7.1980. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề giới trong pháp luật hôn nhân và gia đình nhìn từ góc độ CEDAW; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình nhìn từ góc độ Công ước quốc tế về nhân quyền, Công ước CEDAW; vận dụng khung phân tích giới, nguyên tắc CEDAW và nhân quyền trong việc quy định kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn. Các đại biểu cũng đã trao đổi về khuyến nghị chung số 21 của Ủy ban CEDAW về thực hiện CEDAW trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình về vấn đề quốc tịch; quan hệ dân sự; tập quán; hôn nhân thực tế; trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ với con; quyền bình đẳng về sở hữu, quản lý, hưởng thụ, sử dụng tài sản bảo đảm quyền bình đẳng và độc lập thương lượng, ký kết hợp đồng; tuổi kết hôn; bạo lực với phụ nữ... 

Đánh giá tại Hội thảo cho thấy, nhìn chung pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước ta hiện nay đã cơ bản phù hợp với Công ước CEDAW. Pháp luật đã có các quy định cụ thể công nhận và bảo vệ quyền tự do, tự nguyện, không phân biệt đối xử trong kết hôn; chỉ thừa nhận quan hệ hôn nhân một vợ, một chồng; quyền bình đẳng của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và quan hệ tài sản; lao động trong gia đình được coi như lao động sản xuất; quyền ly hôn của vợ chồng; quyền của con; quyền được làm cha, mẹ; các quyền nhân thân và tài sản giữa cha mẹ và con, các thành viên khác trong gia đình; quyền được an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của các thành viên trong gia đình. Các đại biểu cũng cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình đã quy định những nội dung sửa đổi phù hợp hơn với Công ước CEDAW như độ tuổi kết hôn; giải quyết hậu quả của việc nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; ly hôn; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; một số quy định về chế độ tài sản của vợ chồng... nhằm bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình với các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Nguyễn Hồng Ngọc

(http://daibieunhandan.vn)