PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TẠ THỊ YÊN - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN: CẦN CÓ CƠ CHẾ RIÊNG ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

24/07/2023

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên – Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị Quốc hội có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia trên tinh thần cho phép địa phương chủ động điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

ĐẠI BIỂU TRẦN KHÁNH THU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH: QUY ĐỊNH RÕ RÀNG VỀ TỰ CHỦ TRONG Y TẾ

24/07/2023

Thảo luận toàn thể tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm 2023, đại biểu Trần Khánh Thu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho rằng phải quy định rõ ràng về tự chủ trong y tế; đồng thời, có quy định bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: TÌNH HÌNH “SỨC KHỎE” CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẪN CHƯA TỐT

20/07/2023

Thảo luận ở Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm 2023, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho rằng, tình hình “sức khỏe” của các doanh nghiệp vẫn chưa tốt. Do đó, Chính phủ cần có những biện pháp phù hợp, khả thi vì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, cuộc sống người lao động.

ĐẠI BIỂU TRẦN THỊ THANH HƯƠNG - ĐOÀN ĐBQH TỈNH AN GIANG: TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TRONG THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

20/07/2023

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 5, đại biểu Trần Thị Thanh Hương – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình với những biện pháp cụ thể, phù hợp, khả thi hơn trong việc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đồng thời tăng cường hơn nữa các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực nhằm khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp trong xử lý, tái tạo chất thải rắn sinh hoạt.

ĐẠI BIỂU TRẦN THỊ THU PHƯỚC - ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM: KIỂM SOÁT CÁC NỘI DUNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN NỀN TẢNG SỐ

20/07/2023

Tại phiên thảo luận toàn thể ở Hội trường về Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Thu Phước – Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đề nghị phải kiểm soát các nội dung vi phạm pháp luật trên nền tảng số; đồng thời cần tạo thuận lợi cho người tham gia giao dịch, lựa chọn phương tiện định danh và xác thực phù hợp hơn.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ MINH TRANG - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG: CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐƯA CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KỲ HỌP THỨ 5 SỚM ĐI VÀO CUỘC SỐNG

20/07/2023

Đánh giá về thành công của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV nhất là trong công tác lập pháp, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang khẳng định, mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, kết quả biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết đã đạt tỉ lệ tán thành rất cao. Đặc biệt, chủ trương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao.

ĐẠI BIỂU HÀ ÁNH PHƯỢNG - ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ: CẦN CÓ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐỘ TUỔI MẦM NON TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

17/07/2023

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 5, đại biểu Hà Ánh Phượng – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ tiền ăn trưa cho tất cả trẻ em trong độ tuổi mầm non ở các xã đặc biệt khó khăn để cha mẹ yên tâm công tác, tham gia sản xuất, ổn định đời sống.

ĐẠI BIỂU TRẦN THỊ THANH LAM - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẾN TRE: BĂN KHOĂN VỀ TÍNH BỀN VỮNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

16/07/2023

Cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm 2023, đại biểu Trần Thị Thanh Lam – Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre bày tỏ băn khoăn về tính bền vững và những tồn tại trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Đại biểu đề nghị cần có một tổ chức độc lập để khảo sát, đánh giá toàn bộ về lĩnh vực này để có điều chỉnh một cách hợp lý.

ĐẠI BIỂU ĐIỂU HUỲNH SANG - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC: TÌNH TRẠNG LÃNG PHÍ ĐẤT ĐAI CÒN LỚN, DIỄN RA TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

16/07/2023

Thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, đại biểu Điểu Huỳnh Sang – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đề nghị Chính phủ bổ sung, đánh giá cụ thể và rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết số 63 và Nghị quyết số 74 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm rõ những hạn chế, tồn tại cơ bản, nguyên nhân và trách nhiệm.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHẬM BAN HÀNH VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

15/07/2023

Thảo luận ở hội trường về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Quốc hội quy định rõ chế tài, trách nhiệm pháp lý cụ thể đối với những tổ chức, cá nhân ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật không thực tế, thiếu khả thi hoặc chậm ban hành, sửa đổi, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, doanh nghiệp.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: