PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP NGUYỄN THỊ THỦY: KIẾN NGHỊ THANH TRA TOÀN DIỆN NGÀNH BẢO HIỂM

26/07/2023

Tại Kỳ họp thứ 5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy - đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cho rằng, để chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động bảo hiểm thời gian qua, cần thành tra toàn diện ngành bảo hiểm, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư.

ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐIỆN BIÊN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, GIAO BỘ Y TẾ CUNG ỨNG VẮC XIN CHO ĐỊA PHƯƠNG

26/07/2023

Thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Lò Thị Luyến – Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên cho rằng, để đảm bảo tính ổn định, lâu dài và hiệu quả, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương và giao cho Bộ Y tế mua, cung ứng vắc xin cho địa phương như trước đây, đồng thời bổ sung nội dung này và khoản 7 Điều 2 dự thảo nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng trong tổ chức thực hiện.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ KIM ANH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH: CÂN ĐỐI CUNG CẦU, ĐIỀU HÀNH BÌNH ỔN GIÁ PHÙ HỢP

26/07/2023

Cho ý kiến tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm 2023, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho rằng cần cân đối cung cầu, điều hành bình ổn giá phù hợp.

ĐẠI BIỂU CHÂU QUỲNH DAO - ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG: TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN ĐỂ NHẬN THỨC RÕ VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG

25/07/2023

Thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Châu Quỳnh Dao - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền để hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của hệ thống y tế dự phòng.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG: TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC ĐỂ GIẢM THIỂU CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

25/07/2023

Thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, việc đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, góp phần thay đổi tích cực hành vi, lối sống để giảm thiểu các bệnh không lây nhiễm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI “BẮT MẠCH” VÀ “KÊ ĐƠN” CHO NGÀNH GIÁO DỤC

25/07/2023

Tại phiên thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực giáo dục là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước. Các đại biểu đã chỉ rõ nhiều vấn đề cần kịp thời giải quyết để tạo chuyển biến căn bản cho nền giáo dục, trong đó có vấn đề phát triển giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xử lý vấn nạn bạo lực học đường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục giới tính.

PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TẠ THỊ YÊN - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN: CẦN CÓ CƠ CHẾ RIÊNG ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

24/07/2023

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên – Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị Quốc hội có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia trên tinh thần cho phép địa phương chủ động điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

ĐẠI BIỂU TRẦN KHÁNH THU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH: QUY ĐỊNH RÕ RÀNG VỀ TỰ CHỦ TRONG Y TẾ

24/07/2023

Thảo luận toàn thể tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và NSNN năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm 2023, đại biểu Trần Khánh Thu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho rằng phải quy định rõ ràng về tự chủ trong y tế; đồng thời, có quy định bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ SỬU - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT NHỮNG KẾT QUẢ, YÊU CẦU ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHỨC NĂNG CÔNG BỐ

24/07/2023

Để thực hiện hiệu quả 2 chuyên đề giám sát năm 2024, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Sửu nêu quan điểm: Trước, trong và sau quá trình giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội cần lưu ý những kiến nghị, đề xuất phải bám sát từ thực tiễn. Ngoài giám sát những việc đã triển khai thì Đoàn cần tăng cường giám sát những kết quả, yêu cầu đã được các cơ quan quản lý, chức năng công bố.

ĐẠI BIỂU VĂN THỊ BẠCH TUYẾT - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TP. HỒ CHÍ MINH: CẦN SỚM SỐ HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ BỐ TRÍ NGUỒN LỰC CHO NHÀ Ở XÃ HỘI

24/07/2023

Góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần sớm hoàn thành số hóa cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời cần bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: