HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU NGUYỄN MINH TÂM - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

28/03/2024

Quan tâm đến dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Minh Tâm cho rằng, việc quy định cấm tuyệt đối sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông sẽ làm giảm lượng lớn mức tiêu thụ rượu, bia và có tác động nhất định đến đời sống văn hóa, nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động. Do đó, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn, toàn diện hơn đối với chính sách này.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU THÁI THỊ AN CHUNG - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

28/03/2024

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi), ĐBQH Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng, cần tiếp tục thực hiện quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe trong thời gian khoảng 5 năm nữa để thay đổi thói quen, hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Sau đó sẽ đánh giá, tổng kết và cân nhắc có cần quy định giới hạn nồng độ cồn hay không.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU HỒ THỊ KIM NGÂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC KẠN GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

28/03/2024

Góp ý vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng, đấu giá biển số xe là thủ tục mới, quy định mới, đang trong quá trình thí điểm, do đó, việc đưa vào áp dụng sẽ có thể gặp phải những vấn đề bất cập. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc có tổng kết, đánh giá đầy đủ, cụ thể, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô để việc bổ sung vào dự thảo Luật cho phù hợp.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

28/03/2024

Góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc dự thảo Luật bỏ quy định “các trường hợp miễn đào tạo nghề đấu giá” là cần thiết và phù hợp.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ SỬU - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI

28/03/2024

Góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 vào chiều 27/3, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Thị Sửu đề nghị bỏ quy định “công bố từng phiếu trả giá” trong quy trình đấu giá trực tiếp để tránh mất thời gian không cần thiết.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU LÝ THỊ LAN - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ GIANG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

28/03/2024

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ĐBQH Lý Thị Lan - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang ủng hộ hướng quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn, song đề nghị rà soát, cân nhắc mức xử phạt, hình thức xử phạt cho phù hợp và phải có lộ trình từng bước theo thời gian, để tạo thành ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU MA THỊ THUÝ - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH CHUYÊN TRÁCH TỈNH TUYÊN QUANG GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

28/03/2024

Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ 5 thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thuý đề nghị xem xét, cân nhắc thông qua dự thảo Luật sau khi cải cách tiền lương và cần có thời gian điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng Luật vừa thông qua lại phải rà soát, sửa đổi.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CHO THẤY TÍNH CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, TRÁCH NHIỆM, NGÀY CÀNG GẦN DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

22/03/2024

Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, không khí Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra rất sôi nổi, nội dung chất vấn được chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm, nắm chắc thực trạng lĩnh vực mình phụ trách... cho thấy tính công khai, dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội và ngày càng gần dân hơn.

PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TẠ THỊ YÊN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐIỆN BIÊN: HĐND PHẢI LUÔN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, TẬN TUỴ VÀ TẬN TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG

22/03/2024

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nêu quan điểm: HĐND phải luôn chủ động, sáng tạo, tận tuỵ và tận tâm trong mọi hoạt động của mình với phương châm “kế hoạch 1 thì biện pháp phải 10, quyết tâm phải 20” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị...

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG: NGOẠI GIAO VĂN HOÁ LÀ NỀN TẢNG, ĐỘNG LỰC CHO NGOẠI GIAO CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO KINH TẾ

21/03/2024

Cho rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời đúng nội dung trọng tâm về vấn đề “ngoại giao văn hóa” của mình tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần tiếp tục chú trọng đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, bởi đây chính là nền tảng, động lực cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế đất nước.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: