MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

30/10/2023

Ngày 30/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Theo đó, trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo và xem videoclip của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Trân trọng giới thiệu hình ảnh các vị nữ đại biểu Quốc hội tại phiên họp:

Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Phạm Thị Kiều  - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu. 

Đại biểu Lò Thị Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên phát biểu. 

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu. 

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh phát biểu. 

Đại biểu Châu Quỳnh Dao - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang phát biểu. 

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu phát biểu. 

Đại biểu Siu Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Huế - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu. 

Đại biểu Hoàng Thị Đôi - Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La phát biểu. 

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu. 

Đại biểu Đoàn Thị Lê An - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu. 

Đại biểu Đỗ Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu. 

Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu. 

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước phát biểu. 

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu. 

Quang cảnh phiên họp toàn thể ngày 30/10 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Các vị nữ đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung thảo luận.

Phạm Thắng - Nghĩa Đức

Các bài viết khác