PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI NGUYÊN ĐOÀN THỊ HẢO: QUY ĐỊNH RÕ HƠN MỐI QUAN HỆ GIỮA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ, VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÁC, Ở CƠ SỞ

28/10/2023

Góp ý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Đoàn Thị Hảo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đề nghị bổ sung, quy định rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các tổ chức khác ở cơ sở (như cấp ủy, ban điều hành thôn, tổ dân phố, ban công tác mặt trận…) để xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo dòng sự kiện

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 27/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Phát biểu góp ý dự thảo Luật, đại biểu Đoàn Thị Hảo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Soạn thảo và cơ quan thẩm tra, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đến nay, Ban Soạn thảo, và cơ quan thẩm tra đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo, trực tiếp về cơ sở để lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo cho biết, trước kỳ họp thứ 6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh và các đối tượng được điều chỉnh bởi dự án Luật. Các nội dung góp ý, đã được Đoàn tổng hợp, gửi về Ban Soạn thảo.

Đại biểu cho rằng, việc xây dựng Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý, sắp xếp, kiện toàn, thống nhất 03 lực lượng, hiện đang hoạt động ở cơ sở, đó là: Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó Đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây, là lực lượng nòng cốt, trong xây dựng mô hình tự quản ở cơ sở; là cánh tay nối dài, đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho Công an cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; và đang được ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.

Góp ý về quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên bày tỏ tán thành với Báo cáo Giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu cho rằng: quyền hạn phải gắn với chức năng quản lý nhà nước và thực hiện quyền lực nhà nước. Trong khi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng, tự nguyện, được tuyển chọn để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về số lượng Tổ và các chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, đại biểu cho rằng thực tế hiện nay, mỗi vùng miền, khu vực thành thị, nông thôn, mỗi địa phương có đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự khác nhau, đòi hỏi sự tham gia, hỗ trợ của lực lượng này cũng khác nhau. Do đó, đại biểu Đoàn Thị Hảo đề nghị: không nên quy định “cứng” tối đa số lượng Tổ và các chức danh của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự mà căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn và quyết định, sao cho phù hợp với nhu cầu của từng thôn, bản, tổ dân phố.

Về mối quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các tổ chức khác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đề nghị bổ sung và quy định rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các tổ chức khác ở cơ sở như cấp ủy, ban điều hành thôn, tổ dân phố, ban công tác mặt trận… để xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đánh giá được hiệu quả hoạt động đối với lực lượng này; đồng thời, quy định rõ cơ chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các tổ chức khác.

Các đại biểu dự phiên họp.

Về các điều kiện đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động, đại biểu Đoàn Thị Hảo đề nghị: Đối với các địa phương còn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách, để đảm bảo hoạt động của lực lượng này thì cần được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Theo đại biểu, để đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở tiến tới đảm bảo toàn diện vấn đề “an ninh con người” thì việc đầu tư, bố trí ngân sách, cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kể cả việc có tăng ngân sách cũng hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Tinh thần này đã được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như Nghị quyết số 51 ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và mới đây nhất là Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo, cần cân nhắc nội dung này.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng trong thời gian qua, một số vụ việc xảy ra ở cơ sở gây mất an ninh, trật tự càng cho thấy sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức và phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động của  lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, ở cơ sở. Vì vậy, trong thời gian tới, đại biểu đề nghị Chính phủ cần xây dựng Đề án tổng thể, từng bước bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động cho lực lượng Công an xã chính quy, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để các lực lượng này thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự trên từng địa bàn; đồng thời trong mọi tình huống sẽ thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, và hậu cần tại chỗ”.

(Theo Cổng TTĐTQH)

Các bài viết khác