MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

27/10/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều ngày 27/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về: Việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC NỮ TẠI PHIÊN THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

Trân trọng giới thiệu hình ảnh các vị nữ đại biểu Quốc hội tại phiên họp tại các tổ:

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên họp tổ 1

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp tổ 2. 

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu. 

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu. 

Đại biểu Tạ Thị Yên - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên phát biểu. 

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long phát biểu. 

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi phát biểu. 

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu. 

Các vị nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tại phiên họp tổ 3

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Các vị nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại phiên họp tổ 13.

Phạm Thắng - Nghĩa Đức

Các bài viết khác