ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHÂU QUỲNH DAO: NGHỊ SĨ TRẺ CẦN TÍCH CỰC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ VĂN HOÁ THÀNH SỨC MẠNH NỘI SINH

17/09/2023

Theo đại biểu Châu Quỳnh Dao – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, mỗi nghị sĩ trẻ phải có ý thức trân trọng các giá trị văn hoá dân tộc; tích cực tham gia vào quá trình sáng tạo và chuyển đổi giá trị văn hoá thành sức mạnh nội sinh. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để hướng tới hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới...

Theo dòng sự kiện

HƠN 100 NỮ NGHỊ SĨ SẼ THAM GIA HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9 TẠI VIỆT NAM

Toàn cảnh Phiên thảo luận chuyên đề 3 "Thúc đẩy tôn trọng trong đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững" trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc thành công việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Đây là cơ hội để Việt Nam tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia…

Ngoài ra, tại Hội nghị, các nghị sĩ trẻ cũng cho rằng, để phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững thì vai trò và trách nhiệm của các nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung rất quan trọng. Đại biểu Châu Quỳnh Dao – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, đã có vài chia sẻ ngay sau khi Hội nghị kết thúc.

Phóng viên: Thưa đại biểu, Quốc hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Thủ đô Hà Nội. Đại biểu đánh giá như thế nào về những thành công và ý nghĩa mà Hội nghị mang lại cho giới trẻ?

ĐBQH Châu Quỳnh Dao: Là một đại biểu Quốc hội trẻ, bản thân tôi rất tự hào khi Quốc hội Việt Nam được đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Điều đó thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với tôi, sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô lớn nhất trong năm 2023 này đã góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong tổ chức Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Đại biểu Châu Quỳnh Dao – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.

Hơn nữa, từ chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” và chương trình làm việc của Hội nghị, tôi rất kỳ vọng bởi ý nghĩa sau cùng của Hội nghị không chỉ góp phần thúc đẩy các lợi ích của nước ta về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững mà còn tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; là cơ hội để tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, trong đó có các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU… đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Điều quan trọng là việc tổ chức Hội nghị này đã thể hiện được sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay phải đối mặt. Tôi rất tâm đắc trước Thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi cho rằng "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội", là tuổi "dời non, lấp biển". Giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai. Điều này đặt ra cho chúng tôi - những người trẻ nói chung bao điều trăn trở, trách nhiệm, khát vọng và cống hiến.

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam và nghị sĩ các nước tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Phóng viên: Hội nghị cũng là dịp tốt để Việt Nam tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đại biểu có thể cho biết quan điểm của mình về những nhiệm vụ  trên?

ĐBQH Châu Quỳnh Dao: Tôi còn nhớ, năm 2015, Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Các mục tiêu Phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Thực tế cho thấy, tiến độ chung thực hiện các SDGs còn chậm. Theo Liên Hợp Quốc, chỉ có 12% các SDGs đang được thực hiện đúng hướng. Điều này đòi hỏi cộng đồng quốc tế, cả Việt Nam chúng ta phải nỗ lực mạnh mẽ hơn để có bước đột phá nhằm đạt các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, trong đó có chuyển đổi số, tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững.

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Do đó, tôi rất đồng tình khi cho rằng “Hội nghị cũng là dịp tốt để Việt Nam tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Phóng viên: Giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững là một trong những nội dung được chú trọng tại Hội nghị này. Xin đại biểu cho biết ý kiến và đề xuất của mình để các nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung trong việc coi trọng nhiệm vụ này?

ĐBQH Châu Quỳnh Dao: Là một nghị sĩ trẻ tôi cho rằng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là một nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay. Điều này góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững đất nước. Thật vậy, Nghị quyết số 33  - Hội nghị Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã từng nhấn mạnh mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển văn hóa và phát triển con người, xây dựng con người ở vị trí trung tâm của phát triển văn hóa; xây dựng văn hóa, phát triển con người hướng vào mục tiêu phát triển bền vững đất nước…

Nghị sĩ các nước tham dự Hội nghị.

Trong quá trình toàn cầu hoá và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế như hiện nay, chúng ta thấy các giá trị văn hóa Việt Nam đã và đang phát triển, khẳng định hơn vị thế của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng với quá trình toàn cầu hoá, khi có điều kiện hòa mình vào thế giới văn minh của nhân loại, chúng ta, nhất là tuổi trẻ càng dễ trở nên bị mất phương hướng, tự đánh mất chính mình nếu không có bản lĩnh, thái độ, trình độ văn hóa cần thiết. Do đó, hơn ai hết, mỗi một nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung phải có ý thức trân trọng các giá trị văn hoá dân tộc; tích cực tham gia vào quá trình sáng tạo và chuyển đổi giá trị văn hoá thành sức mạnh nội sinh. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để hướng tới hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với những giá trị cốt lõi “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”…

Riêng đối với các nghị sĩ trẻ, tôi tin rằng với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, năng động, nhạy bén, sáng tạo, các vị tiếp tục có những đóng góp thiết thực, đa chiều trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có sứ mệnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam giúp cho đất nước cũng như thế giới phát triển một cách bền vững hơn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đại biểu!

(Theo Cổng TTĐTQH)

Các bài viết khác