PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH NINH BINH TRẦN THỊ HỒNG THANH: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC, CHÚ TRỌNG KẾT LUẬN SAU GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI

26/06/2023

Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao về chất lượng, đổi mới về phương thức giám sát, chú trọng kết luận sau giám sát, nhằm tạo chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức, hành động và cách thức tổ chức thực hiện của đối tượng chịu sự giám sát, góp phần đưa các hoạt động của Quốc hội ngày càng sát, gần với thực tiễn cuộc sống... Đây là chi sẻ của đại biểu Trần Thị Hồng Thanh – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

CHÙM ẢNH: NỮ ĐBQH BÊN LỀ PHIÊN BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và ban hành nghị quyết giám sát tối cao về nội dung này.

Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ về 04 nhóm lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải. Các vấn đề được chất vấn cùng nhiều vấn đề khác qua ý kiến của cử tri, Nhân dân, đại biểu Quốc hội đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm thúc đẩy giải quyết, tạo bước chuyển biến ngay trước thềm phiên chất vấn, nhận được sự đồng tình của đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp, xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành, làm cơ sở để giám sát việc thực hiện, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn.

Tại Kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Quóc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và các nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội đối với 02 nội dung rất quan trọng: Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Quan tâm tới hoạt động giám sát của Quốc hội, Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình nhận định, thời gian qua Quốc hội có nhiều đổi mới, cải tiến, khẳng định đây là khâu trọng tâm, then chốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024. Trong năm tới, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Đại biểu khẳng định, việc Quốc hội lựa chọn và thông qua hai chuyên đề giám sát tối cao rất đúng, trúng và sát với thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Đại biểu phân tích, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV đang tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trước cử tri và Nhân dân; đòi hỏi đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan phải tích cực, khẩn trương triển khai các công việc liên quan với hiệu quả, chất lượng cao. Do đó, việc xây dựng chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng phải được lựa chọn một cách phù hợp, sát thực tế, đảm bảo tính khả thi của chương trình, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra và phản ánh đúng những vấn đề bức xúc của thực tiễn.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình giám sát năm 2024 trình Quốc hội xem xét, quyết định. Các nội dung giám sát được lựa chọn đã bám sát tình hình thực tiễn, vấn đề được dư luận, cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm, gắn với công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh cũng cho rằng, hoạt động giám sát của Quốc hội đang có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành giám sát, chất vấn, giải trình và xem xét đánh giá các báo cáo. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ bám sát Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao và sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực đối với hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhà nước.

Đại biểu bày tỏ tin tưởng, hoạt động giám sát năm 2024 sẽ tiếp tục được nâng cao về chất lượng một cách toàn diện, đổi mới về phương thức giám sát, chú trọng trong kết luận sau giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức, hành động và cách thức tổ chức thực hiện của đối tượng chịu sự giám sát, góp phần đưa các hoạt động của Quốc hội ngày càng sát, gần với thực tiễn cuộc sống.

(Theo Cổng TTĐTQH)