CHÙM ẢNH: NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

24/06/2023

Sáng 24/6, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

CHÙM ẢNH: NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI)

Quang cảnh phiên họp

Tham gia ý kiến tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cần thiết nhằm xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, các lực lượng chức năng, trong đó Công an nhân dân làm nòng cốt thực hiện; Pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để quy định trong văn bản luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trân trọng giới thiệu hình ảnh các vị nữ đại biểu Quốc hội tại phiên họp:

Sáng 24/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Đại biểu Đỗ Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phát biểu.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu.

Đại biểu Phạm Thị Kiều - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phát biểu.

Đại biểu Quàng Thị Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên phát biểu.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh phát biểu.

 Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương phát biểu.

Quang cảnh phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 24/6 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Các vị nữ đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Quang cảnh phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 24/6 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Phạm Thắng - Nghĩa Đức