NHỮNG PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG CỦA NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

20/06/2023

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều nữ đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật; đồng thời quyết tâm cao để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong giải quyết nhà ở cho công nhân.

Thế Hà

Các bài viết khác