PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG CỦA NỮ ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

18/06/2023

Chiều 10/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thế Hà

Các bài viết khác