ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG YẾN: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI): “VAN KHÓA” KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG TÍN DỤNG

20/01/2024

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Chia sẻ về những điểm mới và quá trình sửa đổi luật, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến cho biết, các nội dung trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với các giải pháp, “van khóa” để khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống tín dụng trong thời gian qua.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THU HÀ - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 - CƠ CHẾ ĐẶC THÙ RÕ NÉT, CHÍNH SÁCH CỤ THỂ, ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

20/01/2024

Đánh giá về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng, một trong những dấu ấn của Kỳ họp này là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là nội dung mà các cấp chính quyền địa phương rất mong đợi, trong đó Nghị quyết đã thể hiện những cơ chế đặc thù rất rõ nét, chính sách cụ thể, và đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

ĐẠI BIỂU LÊ THỊ THANH LAM - PHÓ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH PHỤ TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) – ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOÀN THIỆN, ĐỒNG BỘ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

19/01/2024

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, trách nhiệm và đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chia sẻ về kết quả kỳ họp, Phó Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho biết, kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện, đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;…

ĐẠI BIỂU TRẦN KHÁNH THU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH: ĐẢM BẢO SỰ CÔNG BẰNG ĐỂ Y TẾ TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN, ĐÓNG GÓP VÀO CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DÂN

19/01/2024

Chia sẻ bên lề Kỳ họp bất thường lần thứ 5, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho rằng, để y tế tư nhân phát triển, cần giải quyết các vấn đề về cơ chế chính sách nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong tiếp cận đất đai, nhà xưởng, địa điểm, nguồn bệnh nhân, thị trường. Dự án Luậ Đất đai (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là một trong những giải pháp để đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực đất đai đối với các cơ sở y tế tư nhân.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) - HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ LẬP PHÁP QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU CỦA NHIỆM KỲ KHÓA XV

19/01/2024

Đánh giá về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho rằng, với việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ khóa XV theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013, thể chể hóa được tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

ĐẠI BIỂU ĐÀNG THỊ MỸ HƯƠNG - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐBQH TỈNH NINH THUẬN: PHÂN CẤP MẠNH CHO ĐỊA PHƯƠNG KÈM THEO CƠ CHẾ KIỂM SOÁT TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

17/01/2024

Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, việc ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là rất cần thiết. Trong đó, chú trọng phân cấp mạnh cho địa phương kèm theo cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

ĐẠI BIỂU ĐOÀN THỊ LÊ AN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

17/01/2024

Đóng góp vào dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Đoàn Thị Lê An - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng cho rằng, bên cạnh việc siết tỷ lệ sở hữu với hiệu quả còn khá mơ hồ, cần xem xét quy định thật chặt chẽ về điều kiện, thủ tục cấp tín dụng cho khách hàng liên quan...

ĐẠI BIỂU TÔ THỊ BÍCH CHÂU - ĐOÀN ĐBQH TP. HỒ CHÍ MINH GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

17/01/2024

Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Tô Thị Bích Châu – Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp một số ý kiến liên quan đến vấn đề khuyến khích đầu tư vào đất đai, hòa giải việc tranh chấp đất đai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

ĐẠI BIỂU HOÀNG THỊ THANH THÚY - ĐOÀN ĐBQH TỈNH TÂY NINH GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

17/01/2024

Góp ý tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào chiều 15/01, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã đóng góp một số ý kiến về quản lý nợ xấu, giới hạn cấp tín dụng,… nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật này.

ĐẠI BIỂU HỒ THỊ MINH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ: THÁO GỠ NGAY NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

17/01/2024

Dự kiến ngày 18/01, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri, Nhân dân, đại biểu Quốc hội. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hồ Thị Minh – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng, nếu được thông qua, Nghị quyết sẽ tháo gỡ ngay được những vướng mắc các địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: