PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN TRẦN THỊ NHỊ HÀ - ĐOÀN ĐBQH TP. HÀ NỘI: CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THEO PHƯƠNG THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

16/04/2024

Quan tâm tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, đại biểu Trần Thị Nhị Hà – Phó Trưởng ban Dân nguyện tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung đồng thời kiến nghị, cần quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử.

ĐẠI BIỂU TÔ ÁI VANG - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH SÓC TRĂNG: NGHIÊN CỨU XEM XÉT CHO LAO ĐỘNG NAM ĐƯỢC NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TỐI THIỂU 10 NGÀY

06/04/2024

Đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Tô Ái Vang – Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng nêu quan quan điểm: Cần tăng số ngày nghỉ chế độ thai sản với lao động nam lên tối thiểu 10 ngày đối với trường hợp người vợ sinh con thông thường và có thể gấp đôi đối với những trường hợp sinh đôi trở lên, hoặc phải phẫu thuật...

ĐẠI BIỂU VŨ THỊ LƯU MAI - PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH: CẦN CHỈ RÕ CHÍNH SÁCH KHẢ THI, ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43 CỦA QUỐC HỘI

03/04/2024

Theo đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, thành viên Đoàn Giám sát của Quốc hội, các bộ, ngành đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chính sách chưa đạt như kỳ vọng, do đó trong đánh giá chính sách cần thẳng thắn chỉ rõ các chính sách khả thi, chính sách chưa khả thi. Từ đó, đề xuất chính sách tiếp tục cũng như chính sách nên dừng thực hiện trong thời gian tới….

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG: ĐỀ NGHỊ KHÔNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỘ TUỔI ĐỐI VỚI HỘI THẨM TRONG DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

01/04/2024

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi một số quy định liên quan đến độ tuổi đối với hội thẩm; tổ chức Tòa án nhân dân; lựa chọn ngẫu nhiên Thẩm phán, Hội thẩm tham gia xét xử…

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THU HÀ - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

30/03/2024

Góp ý vào dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thống nhất với việc giữ nguyên quy định hiện hành về Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, tuy nhiên đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ khi thời cơ đủ chín, nên thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm, Tòa án phúc thẩm.

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THU HÀ - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH: KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, VỊ TRÍ, VỊ THẾ CỦA ĐOÀN ĐBQH Ở ĐỊA PHƯƠNG

29/03/2024

Chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng cần phải khẳng định vai trò, vị trí, vị thế của Đoàn ĐBQH ở địa phương thông qua công việc, hiến kế, góp ý đồng hành, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn…

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

29/03/2024

Chiều 26/3, góp ý về dự án Luật Đường bộ tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, liên quan đến quy định về việc trạm dừng nghỉ, bến xe phải có hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng điện, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần làm rõ có phải tất cả các trạm dừng nghỉ, bến xe đều cần có hệ thống sạc điện cho các loại xe điện hay không. Nếu xét thấy cần thiết thì cần quy định những tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp để đảm bảo tính khả thi.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU LÝ THỊ LAN - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH CHUYÊN TRÁCH TỈNH HÀ GIANG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)

29/03/2024

Đóng góp ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu Lý Thị Lan, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang cho rằng, các cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử thường không có người làm lưu trữ chuyên trách, nên trước khi hủy tài liệu cần có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên để tránh trường hợp việc hủy tài liệu khi tài liệu vẫn còn giá trị.

ĐẠI BIỂU ĐẶNG BÍCH NGỌC - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH: VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT PHẢI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CĂN CƠ NHỮNG VƯỚNG MẮC, VẤN ĐỀ TRONG THỰC TIỄN ĐANG ĐÒI HỎI

29/03/2024

Thông qua Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình nêu quan điểm: Những luật cũ đang được thực hiện nhưng lại gặp khó khăn, vướng mắc ở cơ sở thì khi sửa đổi luật cần có sự xem xét thấu đáo để khi luật sửa đổi được ban hành phải giải quyết được căn cơ những vướng mắc, vấn đề trong thực tiễn đang đòi hỏi.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẢI DƯƠNG GÓP Ý KIẾN HOÀN THIIỆN DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

29/03/2024

Quan tâm đến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, việc quan tâm đến chế độ hỗ trợ cho các nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể là vô cùng cần thiết, ý nghĩa trong việc bảo vệ, phát triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển văn hóa, du lịch tại Thủ đô. Do đó, dự thảo Luật cần quy định cụ thể đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được hưởng ưu đãi đặc thù.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: