Hội thảo "Nâng cao kỹ năng giám sát và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới"

20/10/2009

Tx. Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngày 10-11/9/2009


Các báo cáo và tham luận
 tại hội thảo "Nâng cao kỹ năng giám sát và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới"
 
 
1. Báo cáo khai mạc và đề dẫnBà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam;
2. Tổng quan về hoạt động giám sátÔng Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội;
3. Tổng quan về chức năng giám sát của Nghị việnÔng Joe Jordan, Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Toronto, Nguyên Nghị sỹ đại diện khu vực bầu cử Leeds-Grenville, Canada;
4. Kinh nghiệm giám sát tối cao của Quốc hội – TS. Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội;
5. Chất vấn – một công cụ giám sát quan trọngPGS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
6. Giám sát các hoạt động của chính phủ Diane Marleau, Nguyên Chủ tịch Nhóm nữ nghị sỹ Đảng Tự do, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban thường trực về hoạt động và dự toán ngân sách chính phủ của Nghị viện Canada;
7. Giám sát tình hình thực hiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngÔng Đặng Như Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội;
8. Kinh nghiệm giám sát văn bản quy phạm pháp luật Bà Nguyễn Thị Bắc, Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật;
9. Lồng ghép giới trong hoạt động giám sátÔng Lương Phan Cừ, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội;
10. Giám sát các khoản chi tiêu của chính phủ Diane Marleau, Nguyên Chủ tịch Nhóm nữ nghị sỹ Đảng Tự do, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban thường trực về hoạt động và dự toán ngân sách chính phủ của Nghị viện Canada;
11. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và vấn đề lồng ghép giới PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách; (File Word)
12. Vai trò giám sát của các ủy ban Nghị việnBà Diane Marleau;, Nguyên Chủ tịch Nhóm nữ nghị sỹ Đảng Tự do, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban thường trực về hoạt động và dự toán ngân sách chính phủ của Nghị viện Canada
13. Kinh nghiệm giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.

 

(Vụ Các vấn đề xã hội)