Lời giới thiệu về Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam

18/08/2009

Cùng với sự phát triển của đất nước và Quốc hội, các nữ đại biểu tiếp tục đóng góp trí tuệ, bầu nhiệt huyết, tham gia vào quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng lên cũng như vai trò của các chị ngày càng được phát huy đã góp phần tích cực vào các hoạt động của Quốc hội nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước nói chung.

Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam khóa XII Trương Thị Mai

   Chào mừng quý vị và các bạn đến với trang thông tin điện tử (website) của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam!

Cùng với sự phát triển của đất nước và Quốc hội, các nữ đại biểu tiếp tục đóng góp trí tuệ, bầu nhiệt huyết, tham gia vào quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng lên cũng như vai trò của các chị ngày càng được phát huy đã góp phần tích cực vào các hoạt động của Quốc hội nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước nói chung.

Ngày 15 tháng 5 năm 2008 theo Nghị quyết số 620/2008/NQ-UBTVQH của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam đã được thành lập, có hơn 100 nữ đại biểu Quốc hội tự nguyện tham gia.

Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam được thành lập với mục tiêu tạo diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu cũng như học hỏi kinh nghiệm hoạt động của các nhóm nữ nghị sĩ quốc tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; tạo diễn đàn để các nữ đại biểu có tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội, đồng thời hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình.  

Hoạt động của Nhóm nữ nghĩ sĩ Việt Nam bao gồm: tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức cho nữ đại biểu về các vấn đề liên quan đến nội dung hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, lồng ghép giới trong quy trình lập pháp và vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình…; tham gia các diễn đàn đa phương và song phương, tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm và góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam và Nhóm nữ nghị sĩ các nước. Ngoài ra, Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam cũng tham gia công tác xã hội như đi thăm các gia đình chính sách, trung tâm điều dưỡng người có công, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên là người khuyết tật, thăm hỏi và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Vượt lên khó khăn thách thức, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam với sứ mệnh, trọng trách cử tri giao phó, tôi tin tưởng rằng các nữ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đạt đưọc những kết quả cao hơn, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp bình đẳng giới.

Nhóm nữ nghị sĩ rất mong sự tham gia, ủng hộ của các quý vị và các bạn đối với hoạt động của Nhóm cũng như đối với việc xây dựng và phát triển trang thông tin điện tử này.

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2009

Trương Thị Mai

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII
Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam khóa XII