'CÁC NỮ ĐẠI BIỂU ĐÃ PHÁT HUY BẢN LĨNH, VAI TRÒ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI' (08/03/2024)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các kết quả hoạt động tích cực của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt là nửa nhiệm kỳ khóa XV, ghi nhận sự cố gắng không ngừng nghỉ, sự đóng góp to lớn của các nữ đại biểu.

PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN TRẦN THỊ NHỊ HÀ - ĐOÀN ĐBQH TP. HÀ NỘI: CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THEO PHƯƠNG THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (16/04/2024)

Quan tâm tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, đại biểu Trần Thị Nhị Hà – Phó Trưởng ban Dân nguyện tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung đồng thời kiến nghị, cần quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử.