PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG CỦA NỮ ĐBQH TẠI HỘI NGHỊ ĐBQH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (SỬA ĐỔI) (29/08/2023)

Sáng 28/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).