Họ và tên: Đồng Thị Bích Thuỷ

Tên thường gọi: Đồng Thị Bích Thuỷ

Ngày sinh: 10/12/1954

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mậu Tài, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Trưởng Khoa công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Uỷ viên Uỷ ban KH-CN-MT của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng:20/01/2019

Nơi ứng cử:Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không