Tìm kiếm nữ đại biểu
Tìm Đại biểu Quốc hội theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Tìm kiếm
 STT  Họ tên  Ngày sinh  Giới tính  Đoàn đại biểu
1 Trần Thị Ái 01/01/1943 Nữ Quảng Ninh
2 Lý Thị Ái 01/01/1952 Nữ Quảng Ninh
3 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ TP Hà Nội
4 Nguyễn Thị An 10/11/1949 Nữ Cao Bằng
5 Trần Thị Ân 01/01/1923 Nữ TP Hà Nội
6 Trần Thị Ân 01/01/1923 Nữ TP Hà Nội
7 Trần Thị Ân 01/01/1923 Nữ TP Hà Nội
8 Lê Thị Ẩn 01/01/1948 Nữ Thuận Hải
9 Nguyễn Thị Ẩn 01/01/1928 Nữ Tiền Giang
10 Nguyễn Thị Ẩn 01/01/1927 Nữ Tiền Giang
11 Nguyễn Thúy Anh 07/12/1963 Nữ Phú Thọ
12 Nguyễn Thu Anh 28/08/1974 Nữ Lâm Đồng
13 Lê Thị Kim Anh 01/01/1953 Nữ TP Hà Nội
14 Võ Thị Kim Anh 01/01/1926 Nữ Hậu Giang
15 Võ Thị Kim Anh 01/01/1926 Nữ Hậu Giang
16 Nguyễn Kim Anh 10/06/1956 Nữ TP Hà Nội
17 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/01/1979 Nữ Hải Dương
18 Nguyễn Thị Lan Anh 01/01/1949 Nữ Hà Sơn Bình
19 Nguyễn Hoàng Anh 27/11/1960 Nữ Long An
20 Dương Kim Anh 05/06/1952 Nữ Trà Vinh
21 Dương Kim Anh 05/06/1952 Nữ Trà Vinh
22 Vũ Thị Phương Anh 04/02/1976 Nữ Quảng Nam
23 Trương Thị Ánh 13/03/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh
24 Lư Thị Ngọc Ánh 11/08/1956 Nữ TP Cần Thơ
25 Mai Ngọc Ánh 01/01/1940 Nữ Phú Khánh
26 Đồng Thị Ánh 15/12/1947 Nữ TP Hồ Chí Minh
27 Trương Thị Ánh 13/03/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh
28 Nguyễn Thị Ắt 01/01/1948 Nữ Hải Hưng
29 Hoàng Thị Ba 01/01/1951 Nữ Nghệ Tĩnh
30 Hoàng Thị Ba 01/01/1951 Nữ Nghệ Tĩnh
31 Hoàng Thị Ba 01/01/1951 Nữ Nghệ An
32 Lê Thị Thu Ba 10/03/1956 Nữ Đồng Nai
33 Hoàng Thị Ba 01/07/1961 Nữ Thái Nguyên
34 Lê Thị Thu Ba 10/03/1956 Nữ Đồng Nai
35 Nguyễn Thị Bắc 12/10/1953 Nữ Phú Thọ
36 Đinh Thị Bạn 01/01/1951 Nữ Vĩnh Phú
37 Nguyễn Thị Bảy 10/11/1948 Nữ Hà Nam Ninh
38 Nguyễn Thị Kim Bé 10/09/1968 Nữ Kiên Giang
39 Nguyễn Thị Kim Bé 10/09/1968 Nữ Kiên Giang
40 Bằng Thị Bích 01/01/1958 Nữ Bắc Thái
41 Lê Thị Bích 01/01/1945 Nữ Thanh Hoá
42 Lê Thị Bích 04/04/1948 Nữ Thanh Hoá
43 Nguyễn Thị Biên 01/01/1937 Nữ Cửu Long
44 Đào Thị Biểu 01/07/1937 Nữ Cửu Long
45 Đào Thị Biểu 01/07/1937 Nữ Cửu Long
46 Đinh Thị Biểu 04/07/1962 Nữ Quảng Ngãi
47 Giàng Thị Bình 27/01/1965 Nữ Lào Cai
48 Trịnh Thị Thanh Bình 10/06/1961 Nữ Bến Tre
49 Bùi Thị Bình 18/10/1952 Nữ Hoà Bình
50 Huỳnh Thị Hòa Bình 02/02/1973 Nữ Bắc Giang