Thống kê số lượng nữ ĐBQH khoá XII

21/10/2009

Xếp theo tỷ lệ nữ trúng cử từ cao đến thấp của đơn vị bầu cử (tỉnh/thành phố) theo kết quả bầu cử Quốc hội khoá XII.

Các tin đã đưa: