Danh sách Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

18/08/2009

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (theo Nghị quyết số 620/2008/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 15 tháng 5 năm 2008 về việc thành lập nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam).


td cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right" valign="top" class="clshotstitlelinkLeft">

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (theo Nghị quyết số 620/2008/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 15 tháng 5 năm 2008 về việc thành lập nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam)

 

 

Chủ tịch:

 

Bà Trương Thị Mai

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 

Các Phó Chủ tịch:

 

Bà Lê Thị Thu Ba

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 

Bà Bùi Thị Bình

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

 

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai

Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 

 

2. Các Ủy viên ban thường trực (theo Quyết định số 612/UBXH12 của Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 19 tháng 5 năm 2008)

 

 

Các ủy viên ban thường trực

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Việt Nam,
đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

Bà Trần Thị Quốc Khánh

Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội,
đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

 

Bà Nguyễn Thị Khá

Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội,
đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

 

Bà Nguyễn Minh Hà

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,
đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội