Toạ đàm CEDAW và pháp luật về bình đẳng giới tại Việt Nam

27/11/2009

(Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009)


1. Phát biểu khai mạc Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam
3. 30 năm CEDAW: những thành tựu và thách thức - Ông Jesper Morch, Quyền điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
4. CEDAW với pháp luật về bình đẳng giới tại Việt Nam - Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
5. Việc thực hiện CEDAW và tác động của CEDAW đối với quyền của phụ nữ ở Việt Nam – kết luận của Ủy ban CEDAW -  Bà Suzette Mitchell, Trưởng đại diện Quỹ phát triển phụ nữ của Liên hợp quốc (UNIFEM) tại Việt Nam.

 

(Vụ Các vấn đề xã hội)