Hội thảo về việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và lòng ghép vấn đề bình đẳng giới trong một số Dự án Luật

18/08/2009

Danh sách các bài tham luận tại hội thảo 1. Phát biểu khai mạc - (Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt ).

Hội thảo tổ chức tại thành phố Thái Bình, ngày 6 và 7 -6 - 2009

Danh sách các bài tham luận tại hội thảo

1. Phát biểu khai mạc - (Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt ).

2. Báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới - (Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội).

3. Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới - (Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt ) 

4. Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới - (Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội).  

5. Vai trò, trách nhiệm của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới - (Bà Dương Thị Xuân - Trưởng ban chính sách pháp luật, Hội liên hiệp phụ nữ Việt )

6. Bình luận về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới - (Bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam)

7. Dự án Luật người cao tuổi và những vấn đề cần xem xét dưới góc độ giới - (Ông Nguyễn Tấn Trịnh – Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt , Trưởng ban soạn thảo dự án Luật người cao tuổi Việt )

8. Vấn đề giới và việc thẩm tra dự án Luật người cao tuổi - (TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội)

9. Việc thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới và quy trình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự án Luật người cao tuổi - (TS. Dương Thanh Mai, Cố vấn cao cấp, Bộ Tư pháp)

10. Kết quả thảo luận, trao đổi chuyên gia về lồng ghép giới trong dự án Luật người cao tuổi – (Báo cáo gửi đại biểu)

11. Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh và những vấn đề cần xem xét dưới góc độ giới - (Bà Trần Thị Kim Tiến – Thứ trưởng Bộ y tế)

12. Một số vấn đề giới đặt ra cần thảo luận để lồng ghép giới trong quá trình thẩm tra dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh - (TS. Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội)

13. Bình luận về dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh dưới lăng kính giới - (PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện sức khỏe sinh sản và gia đình) - (Báo cáo viên - PGS.TS Lê Ngọc Hùng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

14. Những vấn đề về giới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự - Bà Nguyễn Thị Bắc, Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật).

15. Kết quả thảo luận, trao đổi chuyên gia về lồng ghép giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự - (Báo cáo gửi đại biểu)

 

Phụ lục:

+ Phụ lục báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vụ Các vấn đề xã hội)