Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam tổ chức Hội thảo thực hiện cam kết quốc tế và pháp luật về bình đẳng giới

09/03/2012

Ngày 5 – 6.3, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam tổ chức Hội thảo Thực hiện cam kết quốc tế và pháp luật về bình đẳng giới. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Về các vấn đề xã hội với Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) thông qua Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách (PIAP).

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá những thành tựu và thách thức trong việc thực hiện cam kết Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ (CEDAW), mục tiêu thứ 3 của Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn Công ước CEDAW và pháp luật về bình đẳng giới ở nước ta; góp ý kiến vào Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CEDAW và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011.

Nguyễn Hồng Ngọc

(http://daibieunhandan.vn/)

Các bài viết khác