Báo cáo của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam về hoạt động từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2012 và năm 2013

15/11/2012

Báo cáo của Ban thường trực về của Nhóm từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư, dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 và năm 2013 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 10 năm 2012.

Báo cáo của Ban thường trực về của Nhóm từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư, dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 và năm 2013 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 10 năm 2012


 

QUỐC HỘI KHÓA XIII
NHÓM NỮ ĐBQH VIỆT NAM
 ____________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 __________________

Hà Nội, ngày 26  tháng 10  năm 2012
 
 
BÁO CÁO
hoạt động từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư
và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2012 và năm 2013
 
Kính gửi: Các thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam,
 
            Ban thường trực xin báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư, dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 và năm 2013 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 10 năm 2012.
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TỪ SAU KỲ HỌP THỨ BA ĐẾN KỲ HỌP THỨ TƯ
1. Công tác tổ chức:
- Phân chia nhóm đại biểu theo khu vực và hoàn thiện danh bạ đại biểu theo nhóm.
- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với lãnh đạo Nhà nước nhân kỳ họp thứ tư của Quốc hội.
2. Thông tin, truyền thông :
- Giới thiệu, tuyên truyền về Nhóm trong trang Thông tin điện tử của Nhóm và các hoạt động khác (hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế).
- Cập nhật trang thông tin điện tử.
3. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức các Hội thảo :
+ Lồng ghép giới trong một số luật tại thành phố Hồ Chí Minh, 30/9-01/10/2012.
            + Hôn nhân phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài và mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, do Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khu vực phía Nam đăng cai tổ chức (Vĩnh Long, tháng 7/2012).
+ Hội thảo nâng cao kỹ năng của nữ đại biểu Quốc hội trong hoạt động tiếp xúc cử tri, phát biểu Hội trường và quan hệ với báo chí, do Nhóm đại biểu phía Bắc đăng cai tổ chức (Hải Phòng, tháng 8/2012).
- Tham gia các cuộc tọa đàm chuyên gia về lồng ghép giới trong dự án: Luật hòa giải cơ sở, Luật việc làm, Luật đất đai (sửa đổi), Luật hộ tịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình.
- Ban thường trực Nhóm tham gia một số hội thảo, hội nghị về bình đẳng giới do Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ lao động – thương binh và xã hội, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.
4. Công tác xã hội
- Thăm và tặng quà cho 02 trung tâm điều dưỡng thương binh và điều dưỡng người có công, 184 người có công với cách mạng là mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, nữ thương, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong ở 17 tỉnh, thành phố nhân dịp 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012).
5. Công tác đối ngoại
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội, trong khuôn khổ dự án VPQH-UBDP 00049114 tổ chức Hội thảo quốc tế “Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với chiến lược quốc gia bình đẳng giới” (Khánh Hòa, 27-28/7/2012), với sự tham dự của nữ nghị sĩ đến từ 10 nước[1] và một số tổ chức quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng chủ trì Hội thảo. Tại hội thảo, đã thiết lập quan hệ với Nhóm nữ ĐBQH CHDCND Lào.
- Tham gia phiên họp Hội nữ nghị sĩ AIPA trong khuôn khổ AIPA 33 (Lombok, Indonexia, tháng 9/2012)[2].
- Đại diện tham gia phiên họp Mạng lưới nữ nghị sĩ nghị viện Pháp ngữ (APF), trong khuôn khổ APF 38 (Bruxelles, Bỉ, tháng 7/2012)[3].
[5]- Cử thành viên Nhóm tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế: Hội thảo về phát triển kế hoạch hành động quốc gia trong lĩnh vực bình đẳng về chính trị tại Băng Cốc, Thái Lan (9/2012)[4], dự Hội nghị khu vực châu Á về Dân số và sức khỏe sinh sản, do AFPPD tổ chức tại Pataya, Thái lan(tháng 9/2012);  Hội thảo “Phụ nữ và sức khỏe trước thách thức toàn cầu” tại Chiang Mai,Thái Lan (tháng 10/2012)[6]
II. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM ĐẾN HẾT NĂM 2012 VÀ NĂM 2013
1. Thông tin, truyền thông :
- Tuyên truyền về Nhóm trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong trang Thông tin điện tử của Nhóm và các hoạt động khác.
- Nâng cấp trang thông tin điện tử, phát triển trang tiếng Anh.
2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng
- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức một số Hội thảo, Tọa đàm chuyên gia sau:
+ Hội thảo về pháp luật về hôn nhân và gia đình (Thừa Thiên – Huế, tháng 12/2012);
+ Hội thảo về lồng ghép giới trong một số luật;
            + Hội thảo “Giới và biến đổi khí hậu”.
            - Phối hợp tổ chức các Hội thảo theo khu vực về nâng cao kỹ năng của nữ đại biểu Quốc hội, về bình đẳng giới trong một số lĩnh vực (trong phạm vi nguồn lực cho phép).
- Phối hợp Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong một số hoạt động về bình đẳng giới.
            - Góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình.
- Tham gia các cuộc Hội thảo, tọa đàm chuyên gia, các cuộc làm việc về lồng ghép giới trong một số dự án luật.
- Cử thành viên tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về việc thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình.
3. Công tác xã hội
- Thăm, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sĩ, 27/7/2013.
- Phối hợp Bộ y tế tổ chức khám sức khỏe cho nữ đại biểu Quốc hội.
4. Công tác đối ngoại
- Tiếp các đoàn nữ nghị sĩ, nghị sĩ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động về bình đẳng giới khi được yêu cầu.
- Tổ chức một Hội thảo quốc tế liên quan đến bình đẳng giới.
- Tham gia phiên họp Hội nữ nghị sĩ AIPA trong khuôn khổ AIPA 34.
- Thành lập Đoàn khảo sát, nghiên cứu ở nước ngoài (khi có điều kiện); Cử nữ đại biểu Quốc hội tham gia diễn đàn quốc tế về vấn đề giới, bình đẳng giới hoặc về hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.
 
Trên đây là báo cáo một số hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư. dự kiến hoạt động đến hết năm 2012 và năm 2013, xin báo cáo các thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để báo cáo);
- PCTQH Tòng Thị Phóng, PCTQH Nguyễn Thị Kim Ngân (để báo cáo);
- PCT Nước Nguyễn Thị Doan, Đ/c Hà Thị Khiết (để báo cáo);
- Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của PNVN, Chủ tịch Hội LHPNVN (để phối hợp);
- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại;
- Chủ nhiệm Văn phòng QH;
- Trưởng ban công tác đại biểu;
- Lưu HC, CVĐXH.
TM. NHÓM NỮ ĐBQH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
 
CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Trương Thị Mai
 


[1] Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Indonexia, Malaixia, Hàn Quốc, Canada, Thụy Điển và Việt Nam.
[2] Bà Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm; bà Nguyễn Thanh Hải, ĐBQH tỉnh Hòa Bình; Bà Đỗ Thị Thu Hằng, ĐBQH tỉnh Đồng Nai; bà Đàng Thị Mỹ Hương, ĐBQH tỉnh Ninh Thuận; Bà Đinh Thị Phương Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.
[3] Bà Nguyễn Thúy Anh, ĐBQH tỉnh Phú Thọ.
[4] Bà Phạm Thị Thu Hồng, ĐBQH tỉnh Bình Định.
[5] Bà Trương Thị Thu Trang, ĐBQH tỉnh Tiền Giang.
[6] Bà Phạm Khánh Phong Lan, ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Minh Phương, ĐBQH thành phố Cần Thơ.

 

(Vụ Các vấn đề xã hội)

Các bài viết khác