Tiểu sử tóm tắt của TS. Penelopa Gjurchilova (Bản dịch không chính thức)

21/03/2015

Bản dịch không chính thức

Tiểu sử tóm tắt của TS.  Penelopa  Gjurchilova

 

Bà Penelopa Gjurchilova là luật sư, nhà ngoại giao, nhà tư vấn và giảng viên. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là trợ lý luật sư tại một Công ty tư vấn Luật ở New York. Sau đó, bà làm việc cho Ban đối ngoại Macedonia, bao gồm cả vị trí cố vấn viên cho Phái đoàn thường trực của Macedonia tại Liên hợp quốc (New York). Bà đã từng là tư vấn viên của UNIFEM (nay là UN Women), Tổ chức tư vấn Quốc tế WYG, IBF, Quỹ Châu Âu, Ủy ban Châu Âu, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) và Văn phòng các Viện dân chủ và nhân quyền (ODIHR). Bà còn là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Comlumbia (làm việc chủ yếu trong lĩnh vực nhân quyền, bình đẳng giới và phụ nữ trong ngoại giao), là giảng viên tại New Delhi, Ấn Độ và London, Vương quốc Anh, và trong suốt năm 2014 bà là chuyên gia tư vấn pháp luật quốc tế về các Khung pháp lý nhạy cảm giới cho UN Women tại Vientiane, CHDCND Lào.

Bà là đồng sáng lập và thành viên của Ban Quản trị của Tổ chức Vận động vì Phụ nữ Macedonia (MWL) từ năm 2000 và thông qua MWL cũng là thành viên của Tổ chức Vận động vì Phụ nữ Châu Âu và là thành viên của Ủy ban quốc gia về Phụ nữ Macedonia.

Bà đã từng là nhà nghiên cứu và có học vị Tiến sỹ về Luật châu Âu của Viện Đại học châu Âu tại Florence, Italy vào năm 2004. Bà có hai bằng thạc sỹ: bằng Thạc sỹ hành chính công với Học bổng Kokkalis và Mason tại Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy và bằng Thạc sỹ luật với Học bổng Fulbright của Trường luật thuộc Đại học Connecticut, Mỹ. Bà có bằng Luật của Đại học Cyril và Methodius tại Skopje, Macedonia và bằng Đại học về Quan hệ quốc tế và Ngoại giao của Trường đại học châu Mỹ của Thụy Sĩ tại Leysin, Thụy Sĩ.

Bà đã từng viết một cuốn sách, nhiều bài báo, bài phân tích, các chương và báo cáo và đã từng tham gia rất nhiều dự án về lĩnh vực quyền con người, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới ở Macedonia, khu vực Đông Nam châu Âu và các khu vực khác.

Bà đã làm việc và tham gia viết trong các lĩnh vực về quan hệ quốc tế, luật châu Âu và quốc tế, các quyền con người bao gồm giới, ngoại giao, xây dựng hòa bình và hòa giải, dân chủ hóa, xây dựng pháp luật, nhà nước pháp quyền và phát triển thể chế.

Bà đã làm việc và tham gia sâu vào quy trình lập pháp của Nghị viện Macedonia và Ủy ban bình đẳng giới của Nghị viện, cũng như Trung tâm phụ nữ của Nghị viện.

TS. Gjurchilova là một chuyên gia của Liên hợp quốc trong lĩnh vực của Hội đồng an ninh, Ủy ban thứ 3, dân chủ hóa, xây dựng thể chế và các tổ chức phi chính phủ và là chuyên gia của Hội đồng bảo an của LHQ, UNDP và UN Women về các quyền của phụ nữ, sự tham gia chính trị của phụ nữ và nhà nước pháp quyền.

Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng hòa bình và hợp tác khu vực ở Đông Nam châu Âu (đặc biệt tại các quốc gia hậu xung đột, Kosovo và Macedonia).

 

 

Dr.  Penelopa  Gjurchilova  Short  Bio

 

 

Ms. Penelopa Gjurchilova is a lawyer, diplomat, consultant and lecturer.

She started her professional career working as associate attorney in New York Law Firm, she then worked as diplomat for the Macedonian Foreign Service including the post as counselor to the Permanent Mission of Macedonia to the UN in New York, she worked as consultant for UNIFEM (now UN Women), WYG International, IBF International, EuroFund, European Commission, OSCE and ODIHR, as Visiting Scholar at Columbia University (working mainly in the area of human rights, gender equality and women in diplomacy), as Lecturer in New Delhi, India and London, UK and the whole last year (2014) as International Legal Consultant for Gender Sensitive Legal Frameworks at UN Women in Vientiane, Lao PDR.

She is a co-founder and member of the Executive Board of the Macedonian Women’s Lobby (MWL) since 2000, through MWL also member of the European Women’s Lobby and member of the National Council of Women in Macedonia.

She was researcher and holds a Ph.D. in EU Law from the European University Institute in Florence, Italy, obtained in 2004. She has two master degrees: Master in Public Administration as Kokkalis and Mason Fellow from Harvard Kennedy School of Government and an LL.M. as Fulbright Scholar from the Law School of the University of Connecticut, Hartford, CT., USA. She has Law Degree from the University Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia and a B.A. in International Relations and Diplomacy from the American College of Switzerland in Leysin, Switzerland.

She has written one book, many articles, analysis, chapters and reports, and was involved in many projects in Macedonia, the SEE Region and wider in the areas of international human rights, women’s rights and gender equality.

She has worked and written in the area of international relations, international and EU law, human rights including gender, diplomacy, peace-building and reconciliation, democratization, law-making, rule of law and institutional development.

She has worked extensively with the Macedonian Parliament in the law-making process and with its Gender Equality Committee as well as with the Women’s Center of the Parliament.

Dr. Gjurchilova is a UN expert in the area of Security Council, Third Committee, democratization, institution building and NGOs, and UN Security Council, UNDP and UN Women expert in women’s rights, political participation of women, and the rule of law.

She also has extensive experience in regional cooperation and peace-building in South Eastern Europe (and especially in post-conflict countries, Kosovo and Macedonia). 

 

Các bài viết khác