CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

21/03/2015

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

trong dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

và Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

(Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2015)

 

Buổi sáng

07:30 - 08:00           Đăng ký đại biểu và phát tài liệu.

08:00 - 08:05            Giới thiệu đại biểu – Bà Nguyễn Thanh Trà, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội – Văn phòng Quốc hội.

08:05 - 08:25            Phiên khai mạc

- Phát biểu khai mạc và đề dẫn – Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

- Phát biểu của đại diện Tổ chức phụ nữ của Liên hợp quốc (UNWOMEN) – Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện.

Phần 1: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

08:25 - 08:50            - Dự thảo Luật bầu của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân – những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau; việc lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Luật và một số giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng nữ đại biểu dân cử – Ông Hà Minh Sơn, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

                                    - Hỏi – Trả lời.

08:50 - 09:35            - Báo cáo về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của Việt Nam – TS. Penelope Gjurchilova, Chuyên gia quốc tế.

                                    - Hỏi – Trả lời.

09:35 - 09:50            Nghỉ giải lao.

09:50 - 10:15            - Báo cáo kết quả nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân – Nhóm chuyên gia Việt Nam.

                                    - Hỏi – Trả lời.

10:15 - 11: 30           Thảo luận.

11:30 - 13:30            Nghỉ trưa.

Buổi chiều                 Phần 2: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

13:30 - 14:55            - Nội dung dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); các điểm mới và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau - Ông Đặng Đình Luyến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

                                    - Hỏi – Trả lời.

14:55 - 14:20            - Báo cáo kết quả nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) – Nhóm chuyên gia Việt Nam.

                                    - Hỏi – Trả lời.

14:20 - 15:05            - Báo cáo về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ của Việt Nam – TS. Penelope Gjurchilova, Chuyên gia quốc tế.

                                    - Hỏi – Trả lời.

15:05 - 15:20            Nghỉ giải lao.

15:20 - 16:45             Thảo luận.

16:45 - 17:00            Phát biểu bế mạc - Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam./.

           

 

 

Các bài viết khác