Hội thảo Giới và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) tại Việt Nam

12/01/2011


 Hội thảo “Giới và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển

Thiên niên kỷ (MDGs) tại Việt Nam”
------------
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ngày 6 – 7/9/2010

 

Một số tham luận trình bày tại hội thảo

 1. Phát biểu khai mạc và đề dẫn – Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
 2. Kết quả đạt được trong thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam: Những thuận lợi, khó khăn và thách thức và các định hướng, giải pháp cho việc thực hiện đến năm 2015 – Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Luật bình đẳng giới, Công ước CEDAW và những vấn đề đặt ra đối với việc bảo đảm bình đẳng giới trong thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại Việt Nam - PGS. TS. Lê Ngọc Hùng, Viện xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
 4. Các phương pháp tiếp cận đáp ứng giới dựa trên các Quyền con người để đảm bảo các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ Phục vụ toàn thể nhân - Bà Vũ Phương Ly, Cán bộ cao cấp của Quỹ phát triển phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam (thuộc cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ).
 5. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo ở Việt Nam và việc đảm bảo bình đẳng giới trong thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ thứ 1 : “Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói” - TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
 6. Kết quả thực hiện chiến lược, chính sách về giáo dục ở Việt Nam và việc đảm bảo bình đẳng giới trong thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ thứ 2: Phổ cập giáo dục tiểu học - TS. Đỗ Thị Bích Loan, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng nhóm Đầu mối giới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 7. Kết quả thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân và việc việc đảm bảo bình đẳng giới trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến y tế ở Việt Nam (Các mục tiêu 4, 5, 6 : Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em ; Cải thiện sức khỏe bà mẹ ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác) – Ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ y tế.
 8. Kết quả thực hiện chiến lược, chính sách về môi trường và việc việc đảm bảo bình đẳng giới trong thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ thứ 7 : Đảm bảo sự bền vững của môi trường – Ông Dương Danh Mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 9. Tình hình Việt Nam thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ thứ 8: Phát triển các quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển trong Các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và việc hướng tới bảo đảm bình đẳng giới theo quy định của các công ước quốc tế đã được ký kết, gia nhập. – ThS. Phạm Hải Anh, Vụ các tổ chức quốc tế, Bộ ngoại giao
 10. Nữ đại biểu Quốc hội và việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ - Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
 11. Lồng ghép thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong công tác xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách của Quốc hội và những gợi ý cho hoạt động của Quốc hội Việt Nam – Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
 12. Thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và việc bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em từ góc độ của tổ chức xã hội. – Bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Tài liệu tham khảo

 

(Vụ Các vấn đề xã hội)