Hội thảo Vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

22/06/2010

Một số tham luận tại Hội thảo Vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

Tổ chức tại Phú Thọ, ngày 12-13/6/2010


 Một số tham luận tại Hội thảo Vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

Phú Thọ, ngày 12 - 13/6/2010
 1. Phát biểu khai mạc - Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam
   
 2. Tổng quan về chức năng của đại biểu Quốc hội tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước - Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.
   
 3. Một số vấn đề về chính sách dân tộc cần quan tâm khi tham gia quyết định chính sách kinh tế - xã hội- Bà Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam
   
 4. Nữ đại biểu Quốc hội và vấn đề lồng ghép giới vào ngân sách nhà nước - PGS. TS Đặng Văn Thanh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
   
 5. Đại biểu Quốc hội và chính sách an sinh xã hội- Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
   
 6. Đại biểu Quốc hội và chính sách lao động - việc làm - Ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
   
 7. Đại biểu Quốc hội và chính sách chăm sóc sức khỏe- Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội
   
 8. Giới thiệu về Đề án của Đại biểu Quốc hội và việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước- Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội 
   
 9. Một số vấn đề cần quan tâm khi tham gia quyết định một số chính sách liên quan đến lĩnh vực tư pháp- Bà Nguyễn Thị Bắc, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật
   
 10. Một số tài liệu tham khảo:

  + Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về Dự án, công trình quan trọng Quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ đầu tư.

  + Một số thông tin liên quan đến sức khỏe và giới qua Tổng điều tra dân số năm 2009.

  + Một số thông tin về sức khỏe sinh sản.

(Vụ Các vấn đề xã hội)