Hội thảo về việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và lòng ghép vấn đề bình đẳng giới trong một số Dự án Luật

18/08/2009

Danh sách các bài tham luận tại hội thảo 1. Phát biểu khai mạc - (Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt ).

Hội nghị với báo chí về hoạt động tham vấn công chúng đối với Dự án Luật người tàn tật và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động nữ

18/08/2009

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã phối hợp với Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện tại Việt Nam” của Văn phòng Quốc hội do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ tổ chức họp báo kế hoạch tham vấn công chúng giai đoạn 2.

Các tin đã đưa: