60 năm Quốc hội Việt Nam - Những gương mặt nữ

25/11/2013

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu  bầu những người đại diện của mình vào Quốc hội. Tự hào hơn nữa, với 10 đại biểu trong Quốc hội khóa đầu tiên của nền Cộng hòa non trẻ , phụ nữ Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ không chỉ là người “đi bầu” mà còn là người “được bầu” vào Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.  

Cùng với 60 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam, dù chỉ là 10 đại biểu (Quốc hội Khóa I)  hay là 137 đại biểu (Quốc hội Khóa V), các nữ đại biểu Quốc hội đã góp phần tích cực, xứng đáng của mình vào những thành tích chung của Quốc hội và vào công cuộc gải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Các nữ đại biểu không chỉ đại diện cho cử tri cả nước tham gia vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội mà còn là những đại diện xứng đáng của phụ nữ Việt Nam, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giới mình với Quốc hội, đóng góp tích cực vào việc giải phóng phụ nữ, xóa bỏ định kiến  và bất công có tính lịch sử đối với phụ nữ.  

Là một cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm quan tâm, chăm lo vấn đề giới , Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường khả năng tham gia một cách có hiệu quả hơn của nữ đại biểu Quốc hội vào các hoạt động Quốc hội, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ, lồng ghép giới trong các hoạt động lập pháp, giám sát các hoạt động khác của Quốc hội.  

Kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội biên soạn tập sách “ 60 năm Quốc hội Việt Nam - những gương mặt nữ”, với mong muốn khẳng định vai trò của nữ đại biểu Quốc hội  trong lịch sử hoạt độngc của Quốc hôi, những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời điểm là các gương mặt nữ đại biểu Quốc hội trong 60 năm qua.  

Tập sách được thể hiện theo hai phần, bắt đầu bằng bài của Chủ tịch Quốc hội và tóm tắt quá trình hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội qua 60 năm, các tông tin cơ bản về 776 nữ đại biểu của 11 khóa Quốc hội. Phần hai là những gương mặt nữ tiêu biểu  trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại được sắp xếp theo số nhiệm kỳ mà các nữ đại biểu tham gia Quốc hội. Tập sách được sống động hơn với một số hình ảnh hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.  

Chúng tôi hy vọng Tập sách là bức tranh tương đối toàn cảnh về các nữ đại biểu Quốc hội trong 60 năm qua, tái hiện được một quá khứ huy hoàng của chặng đường lịch sử đã qua, để mỗi đại biểu hôm nay thấy tự hào hơn về thế hệ đi trước và cả những đóng góp của bản thân mình, tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong công cuộc đổi mới toàn diện mọi mặt đời sống xã hội và đổi mới hoạt động của Quốc hội.  

Do khuôn khổ có hạn, tập sách không thể phản ánh đầy đủ hình ảnh, công lao, cống hiến của các nữ đại biểu Quốc hội, trong số đó, nhiều vị đại biểu không còn nữa, một số đại biểu chúng tôi chưa liên lạc được mặc dù đã rất cố gắng tìm kiếm. Do thời gian biên soạn ngắn, chắc chắn tập sách còn nhiều thiếu sót, rất mong được thông cảm và lượng thứ của các đại biểu.  

Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí trong Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khích lệ, động viên chúng tôi thực hiện ý tưởng này; xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội,các cộng tác viên đã hợp tác cùng chúng tôi biên tập các tư liệu của tập sách, xin cảm ơn dự án Hỗ trợ thực hiện chính sách, văn phòng PIAP tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tư pháp đã hỗ trợ cho việc xuất bản tập sách.  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp về tập sách này.

Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Quốc hội khoá XI 

Nguyễn Thị Hoài Thu

Xem toàn văn

(Nguồn: Vụ Các vấn đề xã hội)