Một số hình ảnh hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trong ngày 25-5-2008

Một số hình ảnh hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trong ngày 25-5-2008

 •  

  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chúc mừng Nhóm nữ nghị sĩ

   
 •  
   
 •  

  Các nữ Đại biểu Quốc hội trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch !

   
 •  

  Các nữ Đại biểu Quốc hội trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch!

   
 •  
   
 •  
   
 •  

  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

   
 •  

  Các nữ Đại biểu Quốc hội trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch .

   
 •  

  Các nữ Đại biểu Quốc hội trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch.

   
 •  

  Các nữ Đại biểu Quốc hội trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch II

   
 •  

  Các nữ Đại biểu Quốc hội trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch

   
 •  
   
 •  

  Ông Lương Phan Cừ - Phó Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam II

   
 •  

  Ông Lương Phan Cừ - Phó Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

   
 •  

  Các nữ đại biểu trong lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết IV

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết III

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết II

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội thăm phòng làm việc của Bác trong khu lưu niệm

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội thăm phòng làm việc của Bác khu lưu niệm

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội thăm nhà Bác tại khu lưu niệm

   
 •  

  Các nữ đại biểu Quốc hội tham dự Lễ ra mắt Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam