Khai trương trang tin Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trên Internet

Khai trương trang tin Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trên Internet

 •  

  Bà Nguyễn Thuý Anh, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội giới thiệu với các ĐB về trang tin

   
 •  

  Bà Trương Thị Mai, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, bấm nút khai trương trang tin của Nhóm trên Internet

   
 •