Một số hình ảnh tại Hội thảo về việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong một số dự án luật

Một số hình ảnh tại Hội thảo về việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong một số dự án luật

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

  Thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9

   
 •  

  Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Trương Thị Mai cùng Đoàn dâng hương tại Đài nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị

   
 •  

  Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn