CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV (14/11/2018)

Chiều tối ngày 13/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị tại Việt Nam. Chương trình do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV (14/11/2018)

Chiều tối ngày 13/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị tại Việt Nam. Chương trình do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.