Quốc hội hai nước Việt Nam- Lào tổ chức Hội thảo Vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội (07/08/2017)

Tiếp tục các sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017), sáng 7/8, tại TP. Đà Nẵng, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội”.

Quốc hội hai nước Việt Nam- Lào tổ chức Hội thảo Vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội (07/08/2017)

Tiếp tục các sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017), sáng 7/8, tại TP. Đà Nẵng, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội”.